حساب google adword

حساب google adword

افتتاح حساب گوگل ادوردز

با استفاده از سرویس تبلیغات گوگل با نام ادوردزمی‌توانید خدمات خود را در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل، با کلمه کلدی انتخابی شما نمایش داده می شود.

شارژ 100 دلاری

حساب کابری گوگل ادوردز شما به میزان 100 دلار شارژ می شود

شارژ 200 دلاری

حساب کابری گوگل ادوردز شما به میزان 200 دلار شارژ می شود

شارژ 50 دلاری

حساب کابری گوگل ادوردز شما به میزان 50 دلار شارژ می شود