هاست لینوکس وردپرس-پلسک

هاست لینوکس وردپرس-پلسک

250 mb

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
پارک دامین 5عدد
ساب دامین 5عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 5عدد
اکانت ایمیل 3 عدد
پایگاه داده 1عدد

500 mb

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
پارک دامین 5عدد
ساب دامین 5عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 5عدد
اکانت ایمیل 3 عدد
پایگاه داده 3عدد

2000 mb

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 100 گیگ
پارک دامین 10عدد
ساب دامین 10عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 15عدد
اکانت ایمیل 10 عدد
پایگاه داده 7عدد

5000 mb

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 250 گیگ
پارک دامین 10عدد
ساب دامین 10عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 25عدد
اکانت ایمیل 15 عدد
پایگاه داده 40عدد