هاست وردپرس

هاست وردپرس

wordpress 500 mb

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت

wordpress 1000 mb

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 50 گیگ

wordpress 2000 mb

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 100 گیگ

wordpress 3000 mb

فضا 3000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگ

wordpress 5000 mb

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 250 گیگ

wordpress 8000 mb

فضا 8000 مگابایت
پهنای باند 300 گیگ

wordpress 10000 mb

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگ