هاست لینوکس حرفه ای-سی پنل

هاست لینوکس حرفه ای-سی پنل

250 mb

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
پارک دامین 5عدد
ساب دامین 5عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 5عدد
اکانت ایمیل 25 عدد
پایگاه داده 1عدد

500 mb

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
پارک دامین 5عدد
ساب دامین 5عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 5عدد
اکانت ایمیل 50 عدد
پایگاه داده 1عدد

2000 mb

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگ
پارک دامین 10عدد
ساب دامین 10عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 15عدد
اکانت ایمیل 100 عدد
پایگاه داده 1عدد

4000 mb

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 500 گیگ
پارک دامین 10عدد
ساب دامین 10عدد
تعداد سایت 1عدد
اکانت اف تی پی 25عدد
اکانت ایمیل 100 عدد
پایگاه داده 3عدد